home      muziek      digitaal      bestellen      contact
 Welkom
 Prentenboeken
 Bestellen

Het prentenboek als invalshoek


Prentenboeken zijn geliefd bij ouders, bij kinderen en in de onderbouw van het basisonderwijs. Er wordt uit voorgelezen, bij geknutseld en gezongen, er worden projecten rond prentenboeken ontwikkeld. Maar hoe benut je als leerkracht de mogelijkheden van het prentenboek nu optimaal?

Het boek
In 'Het prentenboek als invalshoek' vind je zeven bekende en minder bekende prentenboeken, uitgegeven door uitgeverij Lemniscaat. De prentenboeken zijn uitgewerkt naar projecten voor de groepen 1 tot en met 4. De kinderen dansen, zingen, rekenen en schrijven rondom prentenboeken als Bang Mannetje, Woeste Willem of Abracadabra. Ze filmen, filosoferen, dichten of doen technische proefjes: praktisch alle vakgebieden voor het basisonderwijs komen aan bod.Alle projecten werken toe naar een vorm van presentatie. Bij het ene prentenboek is dat een gezamenlijk gemaakte verteltafel, een ander wordt een toneelstuk waarnaar iedereen komt kijken, en bij weer een ander hoort een verteltas die met de kinderen mee naar huis mag. De presentatievorm zorgt zo voor samenhang in het activiteitenaanbod. In het laatste hoofdstuk wordt tot slot aandacht besteed aan hoe je zelf een prentenboekproject kunt ontwerpen.

Alle in het boek gebruikte liedjes en luistervoorbeelden zijn via deze website beschikbaar.
Ook extra digitaal materaal bij het boek is beschikbaar.

Over de auteur
Christiane Nieuwmeijer is opleidingsdocent aan een Pabo en vakinhoudelijk medewerker kunst en cultuur voor SLO, Nationaal Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling.

Copyright Koninklijke van Gorcum